Hotline

+49 (0) 6593 2 08 20-0
07.00 - 18.00h

« »

Basaltproducten van de firma Stolz

Net zoals lava is ook basalt een gesteente dat wordt gevormd door vulkanische activiteit. Toch behoort basalt – omwille van zijn specifieke ontstaansproces – tot de hardstenen. Daarom doet basalt vaak dienst als straatsteen of als onderdeel van het straatoppervlak.


Verder wordt dit materiaal als basaltzand, als siersteen in tuinen en landschappen of ook als toeslagstof bij asfaltvervaardiging gebruikt.

Onze productlijn basalt bestaat uit:

Product: Type: Opmerkingen:
Basalt 0/32 Inspectiecertificaat voor funderingslagen
Basalt 32/63 Steenslag voor spoorwegen
Basalith 0/45 Inspectiecertificaat voor
vorstbeschermende als funderingslagen
Basaltzand 0/2, 0/5  
Fijne split 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22, 22/32